top of page

Verklaring van Arbroath

2020, 700e verjaardag 

Ondertekening van de Verklaring van Arbroath,

 

Een brief verzegeld door eenenvijftig magnaten en edelen, van de 51 zegels zijn er slechts 19 bewaard gebleven.

 

De Verklaring van Arbroath (brief) wordt bewaard in de National Records of Scotland in Edinburgh.

 

De brief pleit voor de Schotse onafhankelijkheid en vraagt om Robert the Bruce te erkennen als de wettige koning van Schotland.

 

De brief werd op 6 april 1320 naar paus Johannes XXII gestuurd, in het Latijn geschreven door Bernard, abt van de abdij van Arbroath en de kanselier van Schotland in de abdij van Newbattle.    

De meest bekende van de woorden die in de verklaring zijn geschreven, zijn; 'Zolang er nog maar honderd van ons in leven zijn, zullen we onder geen enkele voorwaarde onder Engelse heerschappij worden gebracht. Het is in werkelijkheid niet voor glorie, noch rijkdom, noch eer dat we vechten, maar voor vrijheid - alleen daarvoor, dat geen eerlijk mens opgeeft, maar met het leven zelf".  

Koning Edward I was vastbesloten om Schotland te veroveren na de dood van Alexander III en zijn kleindochter Margaret, Maid of Norway in 1296, waardoor Schotland geen monarch meer had.

 

In de strijd om Schotland versloeg William Wallace Edward bij Stirling Bridge, 1297.

 

Robert the Bruce, die de troon in 1306 had ingenomen, versloeg Edward II in 1314 bij Bannockburn.

 

Pas in 1328 werd de onafhankelijkheid van Schotland erkend met het Verdrag van Edinburgh tussen Robert I en Edward III dat een einde maakte aan de 30-jarige onafhankelijkheidsoorlogen tussen Engeland en Schotland.

Declaration of Arbroath 2020 700 Years Independent

KOOP EEN KOPIE

Verklaring van Arbroath

2020, 700e verjaardag van de ondertekening van de  Verklaring van Arbroath,

Nu beschikbaar voor elke Schot, hun familie en verwanten, zowel thuis als op zee,

  door contact op te nemen 

Tel 07539 867587     sales@allaboutedinburgh.co.uk

 

Kopers van deze gecertificeerde en genummerde editie print, ontvangen  een exacte kopie van de tekst in het Latijn en ook

een Engelse vertaling, tevens een full colour Informatieblad en een Certificaat van Echtheid.

bottom of page