top of page

India Straat

James Clerk Maxwell Museum

Edinburgh

James Clark Maxwell

14 India Street Edinburgh

James Clark Maxwell werd geboren in 1831 op 14 India Street Edinburgh  en stierf in 1879. James Clerk Maxwell was een van de grootste wetenschappers die ooit heeft geleefd.  Hij was de wetenschapper  die de theorie van het elektromagnetisme ontdekte.  Hij wordt genoemd als de vader van de moderne natuurkunde. Hij leverde ook essentiële bijdragen aan wiskunde, astronomie en techniek. Radio, televisie, radar en communicatie komen allemaal voort uit de ontdekking van Maxwell. Albert Einstein zei:

"De speciale relativiteitstheorie dankt zijn oorsprong aan Maxwells vergelijkingen van het elektromagnetische veld".

Ivan Tolstoj schreef in zijn biografie van Maxwell:

"Maxwells belang in de geschiedenis van het wetenschappelijk denken is vergelijkbaar met dat van Einstein (die hij inspireerde)".

James Clerk Maxwell Birthplace Edinburgh

James Clerk Maxwell stenen tablet

Steen gesneden inscriptie op de muur Tablet van James Clerk Maxwell's geboortehuis, India Street Edinburgh. Inscriptie leest; James Clerk Maxwell Natural Philosopher hier geboren 13 juni 1831

James Clerk Maxwell Birthplace Plaque Ed

James Clerk Maxwell Museum

Koperen plaquette aan de deur van het huis James Clerk Maxwell werd geboren in Edinburgh.

De inscriptie luidt; Veel van de belangrijkste technologische ontwikkelingen van vandaag zijn te danken aan:

James Clerk Maxwell 

die de eerste fotografische afbeelding in kleur maakte en de theorie van elektromagnetische golven ontwikkelde die

mobiele telefoons, radio, radar en GPS allemaal mogelijk

Hij wordt herdacht door een standbeeld op George Square en

een klein museum hier in zijn geboorteplaats.

Een wetenschappelijk tijdperk eindigde en een ander begon met Maxwell  

                                          -Albert Einstein 

bottom of page