top of page

Esplanade van Edinburgh Castle

Vaandrig Ewart 

EDINBURGH KASTEEL EPLANADE

SERGEANT CHARLES EWART MEMORIAL EN GRAVE

Slag bij Waterloo 18 juni 1815. In 1938 werden de feitelijke overblijfselen van vaandrig Ewart opnieuw begraven op de Esplanade van Edinburgh Castle. Kijk achter de gedenksteen en je ziet zijn hoofdsteen .

Ensign Ewart Memorial Stone Edinburgh Castle Esplanande
Edinburgh Castle Esplanade Ensign Ewart's Memorial Stone
Ensign Ewart Memorial Stone Edinburgh Castle Esplanande

De Franse Adelaar uit de  Standaard bij de Slag bij  Waterloo.

Grafsteen

  Ter nagedachtenis aan vaandrig Charles Ewart

die stierf op 23 maart 1846 op de leeftijd van 77 jaar

Datum van de slag bij Waterloo aan het einde van de gedenksteen van de vaandrig Charles Ewart 

Edinburgh Castle Esplanade Ensign Ewart Grave Stone

Vaandrig Ewart

Het nemen van de vlag bij Waterloo

Terwijl Ewart zich een weg baande tot diep in het hart van de 45e Franse infanterie, werd hij verwikkeld in een hevig gevecht met een Franse officier. De Franse officier werd gered van de fatale staking van Ewart door de komst van zijn hogere officier, Francis Kinchant. De Franse officier geeft zich over aan Kinchant en redt zijn leven. Nauwelijks had Ewart zich van het toneel afgekeerd toen hij vlak achter hem een schot hoorde. Toen hij zich omdraaide, zag hij senior officier Kinchant van zijn paard vallen en de Franse officier die zijn pistool probeerde te verbergen waarmee hij zojuist Kinchant had gedood. Ewart, woedend over wat de Franse officier had gedaan, haalde uit met zijn zwaard, negeerde de smeekbeden van de Fransman om genade en nam het hoofd van de Fransman af met één slag van zijn zwaard. (Zie het zwaard in Edinburgh Castle) Ewart was nu in de buurt van de 45th French Infantry vaandeldrager. In plaats van zich terug te trekken, ging Ewart verder en vocht door om de vlag terug te brengen naar zijn eigen linies en de geschiedenis in.

In Ewart's eigen woorden, wat zou volgen; “Bij de eerste aanval nam ik de adelaar van de vijand. Ik had er een zware wedstrijd voor, hij gaf een stoot in mijn lies, ik pareerde het af en sneed hem door het hoofd. Hierna kwam er een lanser op me af; Ik wierp de lans af aan mijn rechterkant en sneed hem door de kin en omhoog door de tanden. Vervolgens schoot een voetsoldaat op me en viel me aan met zijn bajonet, die ik ook geluk had te pareren, en toen sneed ik hem door het hoofd; daarmee eindigde de wedstrijd. Toen ik op het punt stond mijn regiment te volgen, zei de generaal: 'Mijn dappere kerel, breng dat naar achteren; je hebt genoeg gedaan tot je ermee ophoudt', wat ik verplicht was te doen, maar met grote tegenzin. Ik trok me terug naar een hoogte en stond daar meer dan een uur, wat een algemeen zicht op het veld gaf, maar ik kan de verschrikkingen die ik aanschouwde niet uitdrukken. De lichamen van mijn dappere kameraden lagen zo dik op het veld dat het nauwelijks mogelijk was om er langs te gaan, en paarden ontelbaar. Ik nam de adelaar mee naar Brussel onder de toejuichingen van duizenden toeschouwers die hem zagen. In het Regimentsmuseum in Edinburgh Castle staat het zwaard dat in Waterloo zou zijn gebruikt door vaandrig Charles Ewart.

  "De strijd om de standaard in de slag bij Waterloo"

Door, Richard Ansdell RA

Het schilderij toont vaandrig Ewart in de slag bij Waterloo met de Franse standaard.

  Dit schilderij is te zien in de Grote Zaal van Edinburgh Castle.

Great Hall Ensign Ewart Painting Edinburgh Castle
“The Fight for the Standard at the Battle of Waterloo”  By, Richard Ansdell R.A.

Royal Scots Dragons Museum

Het kasteel van Edinburgh

De eigenlijke vlag (standaard) en adelaar genomen van de Fransen in de slag bij Waterloo in 1815 door vaandrig Ewart

Royal Scots Dragoon Guards Edinburgh Castle French Standard from Waterloo 1815
bottom of page